AIBOX-COVID19

System Zliczania Klientów - automatyczne zliczanie osób przebywających w sklepie, galerii handlowej oraz w innych strefach zamkniętych

W obliczu pandemii koronawirusa (COVID-19) na przedsiębiorcy spoczywa wiele obowiązków, które mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno klientom, kontrahentom, jak i pracownikom firmy. Konieczne jest systematyczne dezynfekowanie powierzchni płaskich, klamek oraz innych, często dotykanych przedmiotów, noszenie maseczek zakrywających nos i usta, czy też mierzenie temperatury. Przy określonej i często ograniczonej powierzchni obowiązkiem jest także zachowanie limitu osób. Nie jest to jednak możliwe, gdy codziennie do firmy, sklepu czy galerii handlowej przychodzi wiele tysięcy osób. System zliczania klientów musi odbywać się w takim przypadku automatycznie, szybko i precyzyjnie.

System AIBOX-COVID19 ułatwia monitorowanie ilości osób przebywających wewnątrz określonej zamkniętej strefy, jak np. sklepy, markety, galerie handlowe, itp. Na podstawie sumarycznych wyników zliczania osób wchodzących oraz wychodzących, system reaguje automatycznie w momencie osiągnięcia progu limitu osób, wyświetlając np. stosowny komunikat informacyjny na monitorach, włączając sygnalizację (np. światło czerwone), blokując drzwi wejściowe itp.

  • Zlicza osoby wchodzące do sklepu oraz wychodzące ze sklepu (liczy na jednym lub wielu wejściach jednocześnie)
  • Po osiągnięciu maks. limitu osób w sklepie – automatycznie wyświetla komunikat informacyjny oraz uruchamia komunikat głosowy, blokuje drzwi wejściowe, włącza sygnalizację [STOP], itp.
  • Gdy liczba osób w sklepie spadnie poniżej limitu – automatycznie otwiera drzwi, włącza sygnalizację [OTWARTE], itp.Wartość limitu osób jest programowalna.
  • Licznik można resetować ręcznie lub automatycznie, np. raz na dobę.

Zliczanie może odbywać się z wykorzystaniem kamer monitoringu

  • Jeśli w sklepie jest działający system monitoringu CCTV IP z kamerami usytuowanymi na wejściu oraz wyjściu, to możliwe jest wykorzystanie tych kamer również do zliczania osób.
  • W przypadku konieczności dodania kamer zliczających, wersja rozszerzona systemu zawiera dodatkowe kamery.

System może działać w sklepach o różnych formatach

Jeśli w sklepie jest tylko jedno wejście, którym klienci również wychodzą, system doda wchodzące oraz odejmie wychodzące osoby dzięki rozpoznaniu kierunku poruszania się.

Sklepy z odrębnym wejściem oraz wyjściem są idealnym wariantem dla systemu AIBOX. Wiele wejść oraz wyjść w sklepie również nie stanowi problemu, dane są odpowiednio agregowane.

AIBOX-COVID - 1 wejście

Dopuszczalny limit osób jest skrupulatnie przestrzegany

W zależności od powierzchni sklepowej, programowany jest dopuszczalny limit osób mogących przebywać jednocześnie w sklepie.

System śledzi precyzyjnie wejścia oraz wyjścia, uwzględniając każdą przemieszczającą się osobę. Przekroczenie dopuszczalnego limitu osób uruchamia automatyczne akcje, które zostały wcześniej zaprogramowane.

Ustal, kiedy system ma zezwolić na wejście kolejnych osób

Górny limit decyduje o tym, kiedy system zasygnalizuje, aby kolejne osoby nie wchodziły do sklepu, dopóki ilość klientów się nie zmniejszy.

Natomiast system jest na tyle inteligentny, że umożliwia również ustalenie tzw. limitu dolnego. Zezwolenie kolejnym osobom na wejście do sklepu nastąpi dopiero wtedy, gdy ilości klientów w sklepie spadnie poniżej tego limitu.

Przykład:  W sklepie o powierzchni użytkowej 1000m2 dozwolone jest przebywanie 60 osób. Zatem górny limit w systemie ustawiamy na wartość 60. Dolny limit możemy ustawić na niższą wartość, np. 58. System zezwoli na wejście kolejnych osób dopiero wtedy, gdy ilość klientów spadnie poniżej 58.  Mogą zatem wejść razem kolejne 3 osoby (np. rodzina).

Reset licznika przed otwarciem sklepu

Z uwagi na sytuacje występujące w codziennym użytkowaniu sklepu, dochodzi do zaburzania wartości licznika m.in. przez personel sprzątający czy też pracowników przygotowujących sklep do otwarcia. Dlatego system umożliwia resetowanie (zerowanie) licznika:

  • ręcznie (pilot, przycisk)
  • automatycznie (zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem)

Dlaczego ograniczenie liczby osób jest tak ważne?

Aby być na bieżąco z aktualnymi obostrzeniami, w tym limitem osób przebywających w galeriach handlowych, nakazem zasłaniania ust i nosa, czy też innymi ograniczeniami związanymi z organizacją zabaw, targów wystawienniczych itp., konieczne jest śledzenie aktualności na stronie Ministerstwa Zdrowia. Polska podzielona jest na powiaty znajdujące się w różnych strefach (czerwonych, żółtych i zielonych), co związane jest z liczbą zakażeń na danym terenie. Szczególnie ważne jest sprawdzanie dozwolonego limitu osób na zgromadzeniach i imprezach.

Dlaczego kontrolowanie limitu osób przebywających w sklepie, czy na terenie hali sportowej jest tak istotne. Z dwóch powodów. Po pierwsze, za niedostosowanie się do wytycznych grożą wysokie kary finansowe (nawet do 30 tysięcy złotych). Po drugie, znacznie ważniejsze, zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra, zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Ponieważ COVID-19 przenosi się drogą kropelkową, wystarczy niewielka ilość materiału zakaźnego (wydzieliny z jamy nosowej i/lub ustnej), aby doszło do eskalacji choroby. Automatyczne zliczanie osób pozwala na kontrolę zagęszczenia populacji na metr kwadratowy danej powierzchni, dzięki czemu zapewnia się bezpieczeństwo odwiedzającym i personelowi.

Technologia AIBOX-COVID19 gwarantuje szybki i niezwykle precyzyjny system liczenia klientów. W miejscach, gdzie dochodzi do dynamicznej wymiany osób, ustalenie tej wartości bez pomocy innowacyjnych rozwiązań, byłoby niemożliwe lub powodowałoby kolejki, chaos i nerwowość.

Jak montować system AIBOX-COVID19?

Dokładna instrukcja montażu systemu AIBOX-COVID19 dołączona jest do zestawu. Maksymalnie można zainstalować 16 kamer liczących, co uzależnione jest od całkowitej powierzchni obiektu oraz indywidualnych zapotrzebowań danej placówki czy przedsiębiorstwa.

Przed wejściem do sklepu, biura lub innego pomieszczenia można zamontować ekran, który będzie informował klientów o obecnie panujących limitach i liczbie osób znajdujących się wewnątrz. Za pomocą wyświetlonych komunikatów, kolejny odwiedzający będzie wiedział, czy może swobodnie wejść do pomieszczenia, czy też zmuszony jest chwilę poczekać. Kiedy limit zostanie osiągnięty, użytkownik może dodatkowo ustawić np. automatyczne blokowanie drzwi lub komunikat głosowy np. „proszę czekać”. Tylko w ten sposób możliwe jest zachowanie niezbędnych obostrzeń i porządku.

System AIBOX-COVID19 można z powodzeniem połączyć z urządzeniami Smart Terminal lub GANZ Thermometer. Taka kombinacja zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo w miejscu pracy. W ten sposób ma się pełną kontrolę nie tylko nad liczbą osób wchodzących i wychodzących z galerii, czy sklepu, ale też szybko i precyzyjne można określić temperaturę ciała oraz zweryfikować obecność maseczki na twarzy. Rozwiązanie to zmniejsza do minimum ryzyko zakażenia koronawirusem.

Nie bój się inwestować w innowacje i wybierz najnowsze rozwiązania marki GANZ. To inwestycja, która świadczy o odpowiedzialności właściciela lokalu i trosce o dobro swoich klientów i pracowników.