Włochy – bezpieczne otwarcie uczelni dzięki Smart Terminalowi

W wyniku panującej pandemii oraz związanych z tym zagrożeń, zaistniała potrzeba ochrony zdrowia uczniów, nauczycieli i personelu przed możliwym zakażeniem. Należało zapewnić bezpieczeństwo i ochronę na uczelni, szczególnie biorąc pod uwagę zbliżające się egzaminy.

Z tej potrzeby zrodził się pomysł zainstalowania urządzenia ze zintegrowaną kamerą termowizyjną, umożliwiającego pomiar temperatury ciała osób wchodzących oraz wykrywania braku maseczki na twarzy, automatycznie sprawdzającego każdą wchodzącą osobę.

Przeprowadzona instalacja urządzenia pozwoliła na ponowne otwarcie instytutów na politechnice Aldo Moro Santa Cesarea Terme (Włochy) z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa, w wymaganym terminie egzaminów oraz w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami dot. prywatności i RODO. Tym samym uczelnia uzyskała zgodę na przeprowadzanie jesiennych egzaminów.