Skaner GANZ w szkole SP13 Częstochowa

Odtwórz wideo

Kolejne wdrożenie Smart Terminala w szkole. Tym razem urządzenie GANZ EN7-S02T zostało zainstalowane w szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego SP13 w Częstochowie.

Kilka dni temu przy szkolnym wejściu od strony szatni pojawiło się kosmiczne urządzenie, które skanuje twarze wchodzących osób mierząc im temperaturę. Jest to skaner firmy GANZ, który dba teraz o bezpieczeństwo naszych uczniów, rodziców, nauczycieli i obsługi SP nr 13. Terminal został bezpłatnie użyczony w ramach współpracy ze szkołą przez firmy: Szkoła językowa JustSpeak i SnS Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń, reprezentowane przez Panią Magdalenę Trzcińską i Pana Leszka Kyzioła, którym serdecznie dziękujemy.