GANZ Thermometer

System do masowego pomiaru temperatury ciała u wielu osób jednocześnie

Od początku marca 2020 roku większość mniejszych i większych przedsiębiorstw, placówek publicznych, hoteli i miejsc oświaty musiało stawić czoła nowej rzeczywistości związanej z ryzykiem zakażenia koronawirusem (COVID-19). Mimo że większość chorych przechodzi chorobę w sposób łagodny, to są poważnym zagrożeniem dla osób zdrowych. Wirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego tak ważne jest zakrywanie nosa i ust maseczkami ochronnymi. Jednym z charakterystycznych symptomów zakażenia jest gorączka, dochodząca nawet do ponad 40 stopni Celsjusza. Szybki pomiar temperatury ciała pozwala na interwencję i zmniejszenie prawdopodobieństwa zwiększenia liczby zachorowań.

Obecnie w sklepach wielkopowierzchniowych, szpitalach, przychodniach, muzeach, urzędach i innych miejscach, gdzie codziennie przebywa dużo osób, stosuje się ręczne przyrządy do mierzenia temperatury. Jest to przede wszystkim czasochłonne i często wymaga zatrudnienia dodatkowego personelu. Rozwiązaniem może być zastosowanie nowoczesnej technologii opartej na sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest GANZ Thermometer oraz Smart Terminal.

Wady tradycyjnych metod pomiaru temperatury w celu zapobiegania eskalacji wirusów zakaźnych

Strata czasu i energii

Lotniska, dworce, stacje metra, miejsca o dużym natężeniu ruchu osobowego

Kontakt z chorymi

Duże ryzyko zakażenia krzyżowego. Obciążenie psychiczne dla personelu.

Krótkoterminowo

Nie stosuje się w miejscach publicznych, gdzie występuje duże ryzyko rozwoju wirusa.

Brak dokumentacji danych

Brak bazy danych z wynikami, w związku z tym analiza jest trudna, nie ma pełnego obrazu sytuacji nad kontrolą pandemii.

Zalety systemu GANZ Thermometer:

GANZ_thermometer--zalety

System GANZ Thermometer

Nowoczesny, automatyczny pomiar temperatury ciała pozwala uniknąć wszystkich wad i problemów, jakie wynikają z korzystania z tradycyjnych metod przesiewowego monitorowania, do których zaliczają się:

  • konieczność zatrudniania dodatkowego personelu,
  • bliski kontakt z potencjalnie zarażoną osobą. Może to również powodować obciążenie psychiczne osoby dokonującej pomiaru,
  • brak dokumentacji z wyników. Nie pozwala to na stworzenie pełnej analizy ryzyka i statystyk, które mogą okazać się przydatne do usprawnienia zasad bezpieczeństwa,
  • czasochłonne czynności wykrycia podwyższonej temperatury, co nie jest komfortowe w miejscach natężonego ruchu, w tym na lotniskach, halach targowych, stacjach metra itp.

Skuteczny pomiar w systemie GANZ Thermometer opiera się na działaniu kamery bi-spektralnej (termowizyjnej oraz optycznej z analityką wideo) zapewniającej śledzenie twarzy i mierzenie temperatury na obszarze tych twarzy w czasie rzeczywistym. System daje możliwość pomiaru temperatury aż 16 osób wchodzących jednocześnie. Osoby te muszą znajdować się w odległości nie większej niż 5 metrów od detektora. GANZ Thermometer podaje dokładną temperaturę ciała z precyzją do 0,3 stopni Celsjusza (uwzględniając przy tym warunki otoczenia, emisyjność i odległość). System do automatycznego wykrywania stanu podgorączkowego z rejestratorem i centralną bazą danych może zawierać maksymalnie 16 detektorów pomiarowych.

Powszechnie wiadomo, że wczesne wykrycie podwyższonej temperatury u osoby chorej, pozwoli na szybką izolację i wdrożenie właściwego leczenia. Zmniejsza to prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się patogenu na osoby z otoczenia chorego. W przypadku miejsc, które odwiedza codziennie wiele klientów i pracowników, konieczne jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań termowizyjnych.

Komponenty systemu GANZ Thermometer. System może zawierać do 16 detektorów pomiarowych.

GANZ_thermo-komponenty

Materiały do pobrania

GANZ Thermometer (detektor)  –  karta katalogowa. Specyfikacja urządzenia zawierająca m.in. wartości poszczególnych parametrów, cechy szczególne oraz opis funkcjonalny, parametry pomiarowe oraz możliwości systemowe. Opisane są również dostępne uchwyty do mocowania detektora, m.in. uchwyt naścienny oraz sufikowy.

GANZ Thermometer (detektor + VMS)  –  instrukcja uruchomienia i konfiguracji. Dokument opisujący szczegółowo procedurę uruchomienia i kalibracji systemu do pomiaru temperatury. Opisane są również zasady użytkowania systemu oraz możliwości funkcjonalne i zasady obsługi oprogramowania Genstar GMS służącego do monitorowania statusu systemu i wizualizacji wyników pomiarowych.

GANZ Thermometer (rejestrator)  –  karta katalogowa. Specyfikacja techniczna rejestratora NR8-32F124-16P-J  zawierająca m.in. wartości poszczególnych parametrów, cechy szczególne, opis możliwości funkcjonalnych urządzenia. Dokumentacja zawiera też zdjęcie tylnego panelu rejestratora obrazujące wszystkie dostępne interfejsy.

GANZ Thermometer (rejestrator)  –  instrukcja uruchomienia i konfiguracji. Dokumentacja opisująca procedurę uruchomienia i konfiguracji samego rejestratora oraz sposób dodania detektorów (urządzeń pomiarowych GANZ Thermometer) do systemu. Opisano też procedury konfiguracyjne i funkcje związane z użytkowaniem systemu.

GANZ GenSTAR VMS (oprogramowanie)  –  karta katalogowa. Specyfikacja techniczna opisująca możliwości funkcjonalne oprogramowania będącego częścią pakietu systemu do pomiaru temperatury ciała. Oprogramowanie GANZ Genstar VMS jest narzędziem dla operatorów oraz administratorów systemu. Służy do wizualizacji wyników pomiaru temperatury oraz detekcji maseczki na twarzy. umożliwia też bieżącą wizualizację obrazu z kamer detektorów, jak również przegląd i odtwarzanie nagrań.

GANZ GenSTAR VMS (oprogramowanie)  –  nowe tryby działania (05.2020). Materiał opisujący najnowsze zmiany funkcjonalne wprowadzone do systemu, w tym m.in. możliwość weryfikowania obecności maseczki na twarzy.

GANZ GenSTAR VMS (oprogramowanie)  –  instrukcja konfiguracji i obsługi. Dokumentacja opisująca proces instalacji oraz konfiguracji oprogramowania Genstar VMS. Opisano też zasady prawidłowego użytkowania oprogramowania oraz korzystania z dostępnych funkcjonalności.

GANZ Thermometer  –  wymagania i warunki środowiskowe. Dokument opisujący istotne wymagania oraz wytyczne dotyczące prawidłowego usytuowania, instalacji i montażu urządzeń do pomiaru temperatury. Są to bardzo ważne zagadnienia determinujące prawidłowe funkcjonowanie systemu. Niezastosowanie się do tych wytycznych może wiązać się z błędnymi pomiarami temperatury oraz nieprawidłowym działaniem systemu.

FIRMWARE – oprogramowanie układowe do pobrania. Jest to specjalnie przygotowany plik z oprogramowaniem, które instaluje się w samym urządzeniu GANZ Thermometer. Oprogramowanie firmware można pobrać z repozytorium http://pliki.cbcpoland.pl