Smart Terminal w szkołach

Odtwórz wideo

Smart Terminal GANZ jest wdrażany i stosowany w szkołach podstawowych na terenie kilku prowincji w Chinach.

Instalacja Smart Terminali połączonych z bramkami usytuowanymi w wejściach na teren szkoły wymusza bardziej zorganizowany ruch osobowy. Dzieci przed wejściem do szkoły są uprzednio skanowane przez urządzenie w zakresie pomiaru temperatury ciała oraz weryfikacji posiadania maseczki ochronnej na twarzy. Proces skanowania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczony personel, którego zadaniem jest natychmiastowe podjęcie określonej procedury w sytuacji, gdy system zaalarmuje o wykryciu podwyższonej temperatury u skanowanego dziecka. Taką procedurą jest najczęściej przeprowadzenie powtórnego pomiaru temperatury za pomocą ręcznego termometru medycznego. Jeśli podwyższona temperatura u dziecka zostanie potwierdzona, podejmowane są kolejne czynności mające na celu odizolowanie dziecka z podwyższoną temperaturą od pozostałej grupy, poinformowanie rodziców, itp.

Wydajność i dokładność pomiaru temperatury dzieci za pomocą Smart Terminala, a jednocześnie prostota obsługi i użytkowania tego systemu sprawia, że to rozwiązanie jest chętnie wdrażane w szkołach.